Η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές χρησιμοποιεί Eliademy

Ντάκα, Μπαγκλαντές: Γεια να ενισχυθεί η βάση γνώσεων των προσδιορισμένων αξιωματικών στο πλαίσιο του νόμου για το δικαίωμα πληροφόρησης, το 2009, το MRDI παρείχε τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη της πληροφόρησης στην Επιτροπή Πληροφοριών για την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατάρτισης με … Continue reading →

Read the full story by

Tags:

RELATED READS
Top 10 ways to tackle stress during examination time New survey explores the changing landscape of teamwork
We are updating our Privacy Policy, so please make sure you take a minute to review it. As of May 25, 2018 your continued use of our services will be subject to this new Privacy Policy.
Review Privacy Policy OK