6 Mẹo Tạo Câu Hỏi eLearning Hấp Dẫn

Trong một bài giảng eLearning, câu hỏi là một trong những thành tố quan trọng để kiểm tra kiến thức của người học. Làm thế nào để tạo câu hỏi eLearning vừa hiệu quả vừa hấp dẫn? Hãy cùng tìm hiểu và áp dụng 6 mẹo được giới thiệu trong bài viết này.

Câu hỏi eLearning là các câu hỏi được thiết kế sử dụng trong bài giảng trực tuyến. Chúng là phương pháp phổ biến và hiệu quả để kiểm tra và đánh giá năng lực người học. Thông thường, sau mỗi buổi học, giáo viên luôn muốn kiểm tra khả năng tiếp nhận kiến thức của học viên. Từ đó, họ có thể điều chỉnh và thiết kế bài giảng để phù hợp với chương trình học và năng lực của người học. Vì vậy, ngay từ đầu, hãy nắm vững những mẹo sau để tạo câu hỏi eLearning hấp dẫn và hiệu quả. 

Read the full story by

Tags:

RELATED READS
STEM Learning in 2023: Overview, Value, Benefits, and More How to Create a Multiple Choice Quiz in ActivePresenter 9
We are updating our Privacy Policy, so please make sure you take a minute to review it. As of May 25, 2018 your continued use of our services will be subject to this new Privacy Policy.
Review Privacy Policy OK