Bwrw ymlaen â’r dull cyfunol

Er fod dechrau sesiwn academaidd 2021/22 yn ymddangos yn bell i ffwrdd nawr, gyda’r cyhoeddiad diweddar gan yr Is-Ganghellor bod y dull cyfunol o ddysgu ac addysgu “yma i aros”, bydd angen i ni i gyd ddechrau gweithio gyda’n gilydd i edrych ar ffyrdd y gallwn barhau i wella profiad myfyrwyr. Er y bydd ystod eang o gefnogaeth yn parhau i fod ar gael gan y CCAA i helpu staff i ddefnyddio’r amgylchedd digidol orau i gefnogi dysgu myfyrwyr, mae’r dull ‘cyfunol’, fel y mae’r enw’n awgrymu, yn mynd y tu hwnt i hyn.

Dyma le gallai cefnogaeth gan y Tîm Datblygu Cwricwlwm CCAA fod yn werthfawr, o ystyried bod y tîm yn cynnig ystod o gefnogaeth i’r holl staff academaidd ar draws nifer o feysydd, p’un ai er mwyn helpu i lunio dyluniad rhaglen a/neu fodiwl newydd, i gyngor ac arweiniad mwy manwl, yn ymwneud ag asesu ac adborth, darpariaeth Ganolig Gymraeg, neu DPP ar gyfer tiwtoriaid personol.

Read the full story by

Tags:

RELATED READS
Creating equitable access for students and the new mobile experience in Talis Elevate The blended approach is here to stay
We are updating our Privacy Policy, so please make sure you take a minute to review it. As of May 25, 2018 your continued use of our services will be subject to this new Privacy Policy.
Review Privacy Policy OK