Croeso i LinkedIn Learning!

Os ydych eisoes wedi clywed am LinkedIn Learning, byddwch yn gwybod mai platfform ar-lein yw, sy’n cynnwys miloedd o gyrsiau byr, ar-lein ynghylch sgiliau proffesiynol, technegol a chreadigol. Ychwanegir cynnwys newydd bob wythnos, a ph’un a ydych am wella eich sgiliau cyfweliad, eich sgiliau rheoli amser (neu bobl) neu ddysgu sut i droi’n artist trefol, mae rhywbeth at ddant pawb.

Fel arfer, mae tanysgrifiad unigol, blwyddyn o hyd, yn costio £200 ond rydym wrth ein boddau’n cyhoeddi bod gan yr holl fyfyrwyr a staff fynediad at LinkedIn Learning am y tair blynedd nesaf. Ond beth yw ystyr hyn? A sut gallwch chi ei ddefnyddio?

Gellir defnyddio cyrsiau LinkedIn Learning mewn sawl ffordd. Gallwch ategu ac ychwanegu at eich DPP a churadu eich ‘llwybr dysgu’ eich hun i wella’ch sgiliau personol, proffesiynol a chreadigol. Gallwch hefyd guradu cynnwys ar gyfer eich myfyrwyr ac ehangu nifer yr adnoddau ar-lein sydd wedi’u hymgorffori mewn dylunio rhaglenni a modiwlau. Gallwch hyd yn oed guradu cynnwys ar gyfer eich timau.

Read the full story by

Tags:

RELATED READS
Welcome to LinkedIn Learning! Team Tuesdays- Meet Ada, Learning Designer
We are updating our Privacy Policy, so please make sure you take a minute to review it. As of May 25, 2018 your continued use of our services will be subject to this new Privacy Policy.
Review Privacy Policy OK