Cychwyn y tymor

Mae amser wedi hedfan heibio ers i mi ysgrifennu diwethaf ar gyfer blog CESI ganol mis Mehefin. Nawr bod y flwyddyn academaidd newydd gyda ni (a dwi’n ymwybodol bod rhai rhaglenni wedi bod yn dysgu ers sbel eisoes), roeddwn i eisiau awgrymu ychydig o bethau werth eu hystyried yn y dyddiau a’r wythnosau i ddod.

Yn gyntaf, gadewch i ni beidio ag anghofio’r egwyddorion a nodwyd gennym ar ddechrau’r Rhaglen Addysg Ddigidol i arwain ein gwaith eleni. Rwy’n credu eu bod yn dal yn berthnasol a phe bai’n rhaid i mi ddewis un sy’n wirioneddol bwysig ar hyn o bryd, byddwn i’n mynd am Cadw popeth yn syml. Nid yw hanfodion dysgu ar-lein yn gofyn am ddefnydd soffistigedig o dechnoleg a bydd cael y pethau sylfaenol yn iawn yn gwneud byd o wahaniaeth i’ch myfyrwyr. Y ddau beth allweddol y byddwn i’n canolbwyntio arnyn nhw fyddai:

Read the full story by

Tags:

RELATED READS
How to Make Science Class Relevant During the Pandemic Starting the semester
We are updating our Privacy Policy, so please make sure you take a minute to review it. As of May 25, 2018 your continued use of our services will be subject to this new Privacy Policy.
Review Privacy Policy OK