Cydweithio i ategu addysg ddigidol

Mae chwe mis wedi pasio ers i’r Brifysgol ymaddasu ar-lein mewn ymateb i COVID-19, ac ers sylweddoli am y tro cyntaf y byddai gwedd wahanol iawn ar ddysgu ac addysgu yn y dyfodol rhagweladwy. Gwnaeth penderfyniad y Brifysgol i newid i fodel cyfunol o addysgu godi llawer o heriau, ac mewn ymateb, gwnaeth dros 200 o gydweithwyr o ledled y Brifysgol roi eu harbenigeddau at ei gilydd i fynd i’r afael â’r broblem.

Read the full story by

Tags:

RELATED READS
Working collaboratively to support digital education 4 ways to re-take taking attendance
We are updating our Privacy Policy, so please make sure you take a minute to review it. As of May 25, 2018 your continued use of our services will be subject to this new Privacy Policy.
Review Privacy Policy OK