Cynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 – Ein rhaglen

Yn ddiweddar rydym wedi cyhoeddi’r rhaglen lawn ar gyfer ein cynhadledd Dysgu ac Addysgu blynyddol 2021. Dyma ragor o wybodaeth am y sesiynau sy’n cael eu cynnal eleni a sut i gofrestru.

Bydd cynhadledd dysgu ac addysgu 2021 yn cael ei chynnal ar-lein eleni ar ddydd Iau 1 Gorffennaf (pm) a dydd Gwener 2 Gorffennaf (am).

O ystyried ein profiadau o flwyddyn eithriadol ym maes addysg uwch, bydd y gynhadledd hon yn canolbwyntio ar thema Addysg Ddigidol.

Prif araith un – Dr Tim Fawns

Read the full story by

Tags:

RELATED READS
Engaging students in constructive peer feedback: a digital online resource Learning and Teaching Conference 2021 – Our conference programme
We are updating our Privacy Policy, so please make sure you take a minute to review it. As of May 25, 2018 your continued use of our services will be subject to this new Privacy Policy.
Review Privacy Policy OK