Cynhadledd Gaeaf Cymdeithas Technoleg Dysgu 2020, blog 3

Diweddariadau o Gynhadledd Gaeaf Ar-lein ALT 2020

O ystyried bod Cynhadledd Gaeaf Ar-lein y Gymdeithas Technoleg Dysgu (ALT) wedi’i chynnal yn ddiwedd 2020, nid oedd yn syndod bod nifer o sesiynau’r gynhadledd yn uniongyrchol gysylltiedig â’r newid i ddysgu ar-lein o ganlyniad i’r pandemig.

Yn y diweddariad terfynol hwn o’r gynhadledd, edrychwn ar rai o’r sesiynau a oedd yn myfyrio ar y datblygiadau sylweddol a ddigwyddodd ar draws y sector yn ystod 2020. Gan gynnwys sut mae sefydliadau’n symud y tu hwnt i ddarpariaeth frys i ddatblygu eu dull gweithredu er mwyn bodloni gofynion ein normal newydd, lle ceir llawer mwy o bwyslais ar ddysgu ac asesu digidol.

Mae holl recordiadau sesiynau’r gynhadledd bellach ar gael ar-lein: https://altc.alt.ac.uk/online2020/resources-page/

Read the full story by

Tags:

RELATED READS
Promoting Universal Broadband Access With Beth Holland (Part 1 of 3) ALT Winter Conference 2020, blog post 3
We are updating our Privacy Policy, so please make sure you take a minute to review it. As of May 25, 2018 your continued use of our services will be subject to this new Privacy Policy.
Review Privacy Policy OK