Dull Egwyddor o Ddysgu Ar-lein

Wrth i ni gynllunio ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd, mae Caerdydd – fel y mwyafrif o brifysgolion ledled y byd – yn wynebu newid digynsail yn y ffordd y bydd ein dosbarthiadau’n cael eu haddysgu a’r ffordd y bydd ein myfyrwyr yn dysgu. Ni roddodd y symudiad cychwynnol ar-lein ym mis Mawrth unrhyw gyfle i staff na myfyrwyr baratoi, a dim llawer mwy i’w addasu, ond nawr rydym yn cychwyn ar gyfnod newydd lle mae gennym gyfle i lunio dyluniad cyrsiau yn seiliedig ar ddulliau profedig o ddarpariaeth ar-lein.

Yn sail i’r holl waith rydym yn ei wneud yn y rhaglen Addysg Ddigidol mae pum egwyddor sy’n cael eu distyllu’n effeithiol o ymchwil am yr hyn sy’n sicrhau profiad myfyriwr ar-lein llwyddiannus:

Canolbwyntio ar ansawdd yn hytrach na nifer Cadw popeth yn symlDarparu eglurder a strwythur Canolbwyntio ar yr hyn sy’n gweithio ar-lein Hygyrchedd

Read the full story by

Tags:

RELATED READS
A Principled Approach to Online Learning Team Tuesdays- Meet Anita, Administrative Assistant
We are updating our Privacy Policy, so please make sure you take a minute to review it. As of May 25, 2018 your continued use of our services will be subject to this new Privacy Policy.
Review Privacy Policy OK