Olrhain ymgysylltiad myfyrwyr ar-lein

Un o brif nodau’r fframwaith dysgu digidol yw hyrwyddo ymgysylltiad myfyrwyr gyda’u dysgu, sef rhywbeth sy’n gallu bod yn fwy heriol pan fydd myfyrwyr yn astudio o bell.

Fodd bynnag, mae’r amgylchedd ar-lein yn ei gwneud hi’n haws olrhain ymgysylltiad myfyrwyr mewn rhai ffyrdd. Yn y tîm addysg ddigidol, mae cydweithwyr yn aml yn gofyn i ni sut gallant wirio bod myfyrwyr yn ymgysylltu â’u modiwl – a pha gynnwys maen nhw’n ymgysylltu ag ef. Felly, roeddem yn meddwl y byddem yn rhannu rhai syniadau yma.

Sut gallaf gael trosolwg o ymgysylltiad a nodi myfyrwyr sy’n ymgysylltu llai?

Read the full story by

Tags:

RELATED READS
How academics are creating a community learning experience whilst teaching online Tracking student engagement online
We are updating our Privacy Policy, so please make sure you take a minute to review it. As of May 25, 2018 your continued use of our services will be subject to this new Privacy Policy.
Review Privacy Policy OK