Olrhain ymgysylltiad myfyrwyr ar-lein

Un o brif nodau’r fframwaith dysgu digidol yw hyrwyddo ymgysylltiad myfyrwyr gyda’u dysgu, sef rhywbeth sy’n gallu bod yn fwy heriol pan fydd myfyrwyr yn […]

Personal Tutor Profile: Samantha Holloway, School of Medicine

Tell us a little about yourself, what School you’re a Senior Personal Tutor in and how long have you been involved with Personal Tutoring?I’m based […]

Ymgysylltu â myfyrwyr yn 2020

Sut mae digwyddiadau eleni wedi newid y ffordd y mae angen i ni ymgysylltu â myfyrwyr? Mae cydweithredu â myfyrwyr i helpu i lunio eu […]

Engaging students in 2020

How have the events of this year changed the way we need to engage with students? Collaborating with students to help shape their university experience […]

Sarah Lethbridge: My experience with Blackboard Collaborate Ultra

Ah Blackboard Collaborate Ultra… it has been known to get a bit of a bashing.  Someone even started having a go at it whilst I […]

Sarah Lethbridge: Fy mhrofiad gyda Blackboard Collaborate Ultra

Ah, Blackboard Collaborate Ultra… gwyddwn ei fod yn aml yn cael ei feirniadu.  Dechreuodd rhywun ei feirniadu hyd yn oed pan oeddwn i yng nghanol […]

Cydweithio i ategu addysg ddigidol

Mae chwe mis wedi pasio ers i’r Brifysgol ymaddasu ar-lein mewn ymateb i COVID-19, ac ers sylweddoli am y tro cyntaf y byddai gwedd wahanol […]

Working collaboratively to support digital education

It’s now been six months since the University ‘pivoted’ online in response to COVID-19, and since the first realisation that learning and teaching would look […]

Starting the semester

Time has flown by since I last wrote for the CESI blog in mid-June . Now the new academic year is with us (and conscious that […]

Cychwyn y tymor

Mae amser wedi hedfan heibio ers i mi ysgrifennu diwethaf ar gyfer blog CESI ganol mis Mehefin. Nawr bod y flwyddyn academaidd newydd gyda ni […]

Team Tuesdays- Meet Steve, CPD Project for CESI

Name: Professor Steve Rutherford Role at the University: Head of the Education Division in the School of Biosciences, and Academic Lead for the AdvanceHE Fellowship […]

Team Tuesdays- Meet Clare, IT Business Partner

Clare Davies, IT Business Partner (for the College of Biomedical & Life Sciences) Name: Clare Davies Role at the University: IT Business Partner (for the […]

LOAD MORE
We are updating our Privacy Policy, so please make sure you take a minute to review it. As of May 25, 2018 your continued use of our services will be subject to this new Privacy Policy.
Review Privacy Policy OK