ALT Winter Conference 2020, blog post 3

Updates from the ALT Online Winter Conference 2020 Given that the Association for Learning Technology (ALT) Online Winter Conference took place at the end of […]

Cynhadledd Gaeaf Cymdeithas Technoleg Dysgu 2020, blog 3

Diweddariadau o Gynhadledd Gaeaf Ar-lein ALT 2020 O ystyried bod Cynhadledd Gaeaf Ar-lein y Gymdeithas Technoleg Dysgu (ALT) wedi’i chynnal yn ddiwedd 2020, nid oedd […]

‘Techno’ Detox – Are you ready to ‘switch off’?

Our relationship with digital technology and the online environment feels almost natural by now. In real terms however, this is a fairly new enhancement to our […]

Diffodd y dechnoleg – Ydych chi’n barod i ‘ddiffodd’?

Mae ein perthynas â thechnoleg ddigidol a’r amgylchedd ar-lein yn teimlo bron yn naturiol erbyn hyn. Mewn termau real, fodd bynnag, mae hwn yn welliant […]

Tracking student engagement online

One of the key aims of the digital learning framework is to promote student engagement with their learning, something which can be more challenging when […]

Olrhain ymgysylltiad myfyrwyr ar-lein

Un o brif nodau’r fframwaith dysgu digidol yw hyrwyddo ymgysylltiad myfyrwyr gyda’u dysgu, sef rhywbeth sy’n gallu bod yn fwy heriol pan fydd myfyrwyr yn […]

Personal Tutor Profile: Samantha Holloway, School of Medicine

Tell us a little about yourself, what School you’re a Senior Personal Tutor in and how long have you been involved with Personal Tutoring?I’m based […]

Proffil Tiwtor Personol: Emiliano Treré, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Dywedwch ychydig amdanoch chi eich hun wrthym, pa ysgol rydych yn Uwch-diwtor Personol ynddi ac ers faint rydych wedi bod yn cynnig Tiwtora Personol?Fy enw […]

Personal Tutor Profile: Emiliano Treré, School of Journalism, Media and Culture

Tell us a little about yourself, what School you’re a Senior Personal Tutor in and how long have you been involved with Personal Tutoring?My name’s […]

Ymgysylltu â myfyrwyr yn 2020

Sut mae digwyddiadau eleni wedi newid y ffordd y mae angen i ni ymgysylltu â myfyrwyr? Mae cydweithredu â myfyrwyr i helpu i lunio eu […]

Engaging students in 2020

How have the events of this year changed the way we need to engage with students? Collaborating with students to help shape their university experience […]

Sarah Lethbridge: My experience with Blackboard Collaborate Ultra

Ah Blackboard Collaborate Ultra… it has been known to get a bit of a bashing.  Someone even started having a go at it whilst I […]

LOAD MORE
We are updating our Privacy Policy, so please make sure you take a minute to review it. As of May 25, 2018 your continued use of our services will be subject to this new Privacy Policy.
Review Privacy Policy OK