Trò Chơi Đường Về Nhà: Sáng Tạo Với Phần Mềm ActivePresenter

Hãy cùng tìm hiểu cách thiết kế trò chơi Đường Về Nhà với phần mềm thiết kế bài giảng điện tử ActivePresenter. 

Với thiết kế đẹp mắt, sinh động, các bạn học sinh nhỏ tuổi sẽ rất yêu thích trò chơi này. Trò chơi có thể được sử dụng trong quá trình củng cố hay kiểm tra kiến thức của học sinh. Sau khi nắm được kỹ thuật tạo ra trò chơi, bạn có thể tùy chỉnh và sáng tạo ra nhiều trò chơi khác. 

Bạn có thể tải về bài giảng mẫu tại đây.

Bài viết gồm những nội dung sau:

Luật Chơi Đường Về Nhà Giai Đoạn Chuẩn Bị Bố Cục Trò Chơi Đường Về Nhà Thiết Kế Trò Chơi Đường Về Nhà

Read the full story by

Tags:

RELATED READS
How to Create Fill in Text Entry Questions in ActivePresenter 9 How to Create a Question Bank in a Course with ActivePresenter 9
We are updating our Privacy Policy, so please make sure you take a minute to review it. As of May 25, 2018 your continued use of our services will be subject to this new Privacy Policy.
Review Privacy Policy OK