Yeni bir öğrenme alışkanlığı (A new learning habit)

Son zamanlarda yaşadığımız pandemi dönemi biz öğretmenlere eğitim ve öğretim ile ilgili yavaşça değişen bir sistemin belki on kat daha hızlı değiştiğini hatta dönüştüğü gösterdi. Bu sistemin adı uzaktan öğrenme, çevrimiçi öğrenme ya da online öğrenme olarak adlandırılıyor. Pandeminin yarattığı paradigma dönüşümü, öğretmenleri de ayrı bir meydan okumanın içine itti. Yüz yüze yapılan eğitim öğretim sürecinin verdiği etkiyi uzaktan  eğitimde nasıl sağlayacaklardı? İlk başlarda çok zorlandılar. Oyunun kurallarını çabuk öğrenenler ve dönüşüme ayak uyduranlar bir üst seviyeye çıkabildi. Uzaktan ders tasarımının yüz yüze ders tasarımıyla yapı olarak faklı olması bazı öğretmenleri beklediklerinden daha zorlu bir duruma soktu. İşte bu noktada öğrenme yönetim sistemleri devreye girdi. Öğrenciler ve veliler ile iletişimin, bilgi paylaşımının, görev vermenin, multimedya araçlarının daha rahat sağlandığı bu sistemlerin öğrenim sürecine entegrasyonu öğretmenin üzerinde ki yükü bir nebze de olsa aldı.

Read the full story by

Tags:

RELATED READS
How to create advanced projects in Captivate My First Project (after learning the basics)
We are updating our Privacy Policy, so please make sure you take a minute to review it. As of May 25, 2018 your continued use of our services will be subject to this new Privacy Policy.
Review Privacy Policy OK